Circular

 

Date Subject
 2073/05/20  प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र खोटो संकलन गर्ने गराउने सम्बन्धमा Download
 2074/09/09 कर्मचारी  आवश्यकता सम्बन्धि सुचना  Download
 2074/09/09  विरुवा उत्पादनका लागि प्रस्ताव आव्हान सबन्धि सुचना  Download
 2074/09/09 वन क्षेत्रमा सडक विस्तार तथा भौतिक संरचना निर्माण पुर्व गर्नुपर्ने कार्यहरु   Download
 2074/09/09  बन पैदावार संकलन तथा बिक्रि वितरण निर्देशिका  Download
 2074/09/09 कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि निर्देशिका २०७४  Download
 2074/09/16  राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४ Download
 2074/10/04  जडिबुटी सम्बन्धि जडिबुटी खेति सम्बन्धि पुस्तिका वन विभागबाट प्रकाशित Download
 2074/11/27  निजी आवादीको रुख कटान सम्बन्धि निर्देशन  Download
 2074/11/27  निजी आवादीको रुख कटान सम्बन्धि थप निर्देशन  Download